Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetanake të realizuara 2017/2018, të barten për shfrytëzim për vitin 2019

2019/04/08 - 11:34

Forma e aplikacionit: Vendim për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetanake të realizuara 2017/2018, të barten për shfrytëzim për vitin 2019