Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për dhënien në shfrytëzim afatshkutër të pronës komunale në Dobidol – 00010-100010-2

2022/09/23 - 8:19

Forma e aplikacionit: Vendim për dhënien në shfrytëzim afatshkutër të pronës komunale në Dobidol – 00010-100010-2