Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për dhënien në shfrytëzim afatshkutër të pronës komunale në Rahovec – P- 05864-0

2022/09/23 - 8:20

Forma e aplikacionit: Vendim për dhënien në shfrytëzim afatshkutër të pronës komunale në Rahovec – P- 05864-0