Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për formimin e komisionit për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve dhe rrugicave

2022/09/23 - 8:21

Forma e aplikacionit: Vendim për formimin e komisionit për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve dhe rrugicave