Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për shfuqizimin e vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës

2022/09/23 - 8:22

Forma e aplikacionit: Vendim për shfuqizimin e vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës