Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për shfuqizimin e vendimit për formimin e komisionit për vlerësimin e ofertave të pronës

2022/09/23 - 8:22

Forma e aplikacionit: Vendim për shfuqizimin e vendimit për formimin e komisionit për vlerësimin e ofertave të pronës