Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim për shpalljen në interes të përgjithshëm të pjesës së parcelës në Rahovec – Hapja e rrugës publike

2022/09/23 - 8:23

Forma e aplikacionit: Vendim për shpalljen në interes të përgjithshëm të pjesës së parcelës në Rahovec – Hapja e rrugës publike