Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim Për vënien në debat publik të Rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim

2021/04/06 - 10:48

Forma e aplikacionit: Vendim Për vënien në debat publik të Rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim