Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra e Prokurimit

-Jetullah Kabashi,Shef i zyrës së prokurimit

Nr i telefonit:045884536

Emaili:jetullah.kabashi@rks-gov.net

-Kujtim Popaj,Inxhinier në zyrën e prokurimit

Nr i telefonit:044208315

Emaili:kujtim.popaj@rks-gov.net

-Teki Mustafa,Asistent i zyrës së prokurimit

Nr i telefonit:044229976

Email:teki.mustafa@rks-gov.net