Republika e Kosoves

Ranillug

Është mbajtur seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Komunitete

2020/02/18 - 2:21

Seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Komunitete u mbajt sot në ambientet e Komunës Ranillug.

Seanca u ndoq nga të gjithë anëtarët e Komitetit, të kryesuar nga Kryetari Fatmir Maljoku, drejtorët e departamenteve dhe përfaqësuesit e UNMIK-ut.

Rendi I ditës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të seancës së kaluar

2. Informimi i anëtarëve të komisionit për raportin financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2019.

3. Të ndryshme

Pas miratimit njëzëri të rendit të ditës dhe procesverbalit të seancës së kaluar, anëtarët e komisionit u informuan për raportin financiar.