Republika e Kosoves

Ranillug

Është prezantuar skema e granteve “Programi i balancuar i zhvillimit rajonal PBZHR 2019”

2019/01/25 - 2:53

Në komunën e Ranillugut, sot në orët e paraditës është mbajtur një takim me biznesmenë nga territori I komunës.

Takimi u organizua nga Komuna e Ranillugut, në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Rajonal Lindje, dhe ku morën pjesë Drejtori i AZHR Lindje, Agim Zeka, drejtori drejtorisë  arsimit, Ivan Mitković dhe biznesmenë nga komuna e Ranillugut.

Qëllimi i takimit të sotëm, sipas fjalëve të drejtorit Mitković, i cili gjithashtu e hapi të njëjtin, prezantimi bën thirrje për projekte që do të financohen nga Ministria për Zhvillim Rajonal.

Thirrja synon të ulë papunësinë duke krijuar vende të reja pune, me theks të veçantë tek të rinjtë. Pastaj, të mbështesë zhvillimin e bizneseve të reja dhe bizneseve me potencial të rritjes, si dhe kompanitë mbështetëse që të kontribuojë për të zëvendësuar importin.

Grantet do të ndahen në tri Lote:

Lot 1- Projekte të reja biznesi (kompani fillestare) nga 2.000 në 5.000 euro

Lot 2- Kompanitë ekzistuese (kompanitë deri në 2 vjet) 5.000 deri në 15.000 euro

Lot 3 – Kompanitë ekzistuese (mbi 2 vjet) 15,000 deri 25,000 euro

Për të gjitha pjesët, përqindja e bashkëfinancimit nga aplikuesit duhet të jetë midis 10% dhe 40%.

Për të gjitha informatat, të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë me Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Ranillugut, si dhe për ndihmën në aplikim.

Të gjitha udhëzimet shtesë mund të gjenden në linkun e Ministrisë për Zhvillim Rajonal https://mzhr.rks-gov.net/pozivi-i-obavestenja-2019/

Link për të hyrë në sistemin SMAED në të cilin regjistrimi është bërë nga aplikantët potencialë, si dhe aplikimit për grante për të filluar-up dhe bizneset ekzistuese nën skemën PZHRB për 2019: https://smaed-online.rks-gov.net/

Ftesa është e hapur nga 22.01 deri më 22.02.2019