Republika e Kosoves

Ranillug

Filloi ndarja e drurëve për ngrohje për familjet më të rrezikuara

2018/12/24 - 12:14

Sot në orët e hershme të mëngjesit, komuna e Ranillugut, përmes zyrës për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, filloi ndarjen e drurëve të ngrohjes për familjet më të rrezikuara.

Vetëqeverisja lokale do të ndajë deri në 34 m² dru zjarri në shtatëmbëdhjetë familje, të cilat, siç mësojmë, jetojnë në kushte të vështira sociale.

Druri që po ndahet u kapën nga sektori pyjor i komunës së Ranillugut nga pylltarët dhe veprimi ndarës u shoqërua sot nga drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ivan Dençiq.

Ai i tha zyrës së informimit se komuna ka siguruar këtë lloj ndihme për vite dhe se asistenca u ofrohet atyre që kanë nevojë më së shumti.

“Ne organizojmë këtë veprim çdo vit përmes zyrës sonë me qëllim që t’i lehtësojmë këto familje për jetën e përditshme dhe të ndihmojmë për të siguruar kushte më të mira jetese. Ndihma është lineare. Secila prej këtyre familjeve do të marrë dy metra dru zjarri dhe komuna do të vazhdojë në të ardhmen për të ndihmuar, në përputhje me mundësitë e saj, me familjet e rrezikuara “, tha Dençiq.