Republika e Kosoves

Ranillug

Komuna ka dhuruar inventar dhe pajisje komunave të kishës në Ranillug

2019/01/29 - 4:37

Zyrat e dy komunave të kishave, Ropotovë e Madhe dhe Ranilug, janë të pajisura me inventar të ri, kompjuterë dhe pajisje për skanimin dhe shtypjen e dokumenteve.

Komunat e Kishës së Ropotovës së Madhe dhe Ranillugut deri më tani nuk kishin zyra të pajisura dhe pothuajse se autoritetet ishin të pafuqishme në kryerjen e të gjitha detyrimeve dhe detyrave të tyre lidhur me të gjitha kishat që mbulojnë këto dy komuna.

Sipas priftit të kishës Ropotovë e Madhe, Sllobodan Markoviç, punët e lidhura me kishat dhe të gjitha aktivitetet e tjera që ndjekin funksionimin e objekteve fetare janë kryer deri më tani vetëm në kushte shumë më të vështira. Tani do të jetë shumë më shpejt dhe më konstruktiv, shtoi ai.

“Deri më tani kemi qenë mjaft të kufizuar sa i përket punës dhe organizimit të veprimtarisë tonë. Na u desh shumë kohë që çdo dokument i kishës të përgatitej dhe të përpunohej. Tani do të shkojë shumë më shpejt dhe më mirë “, tha prifti i komunës së kishës së Ranillugut, Srgjan Jerinić.

Në deklaratat e tyre, kleriku falënderoi komunën e Ranillugut dhe udhëheqjen e saj për bashkëpunimin dhe ndihmën e përzemërt që u është ofruar kishave vite me radhë.

Të theksohet se të gjitha kishat në territorin e komunës janë të pajisur me dru për djegie.