Republika e Kosoves

Ranillug

Mbahet seanca e parë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

2019/01/29 - 3:31

Seanca e parë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa u mbajt sot në ambientet e komunës së Ranillugut.

Të gjithë anëtarët e Komitetit morën pjesë në seancën e rregullt, të kryesuar nga kryesuesi Dejan Jovanoviç, kryetari Vladica Aritonoviç, përfaqësuesit e OSBE-së, si dhe drejtorët e drejtorive.

Rendi i ditës së seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar

2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për vendim për shfrytëzimin e reprezentacioneve, telefonisë fikse dhe shpenzimet e shfrytëzimit të operatorit mobil “IPKO” për periudhën nga viti 2019. deri në fund të vitit 2021

3. Të ndryshme

Të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan njëzëri.