Republika e Kosoves

Ranillug

NJOFTIM

2018/12/10 - 11:57

TAKIM ME QYTETARËT

AVOKATI I POPULLIT ËSHTË NJË HAPI MË AFËR PËR QYTETARIN

Ombudspersoni merr dhe shqyrton ankesat lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut ose abuzimin me pushtetin nga institucionet e Kosovës.

Çdo qytetar mund të ankohet te Avokati i Popullit.

ORARI I TAKIMIT NË KOMUNËN E RANILUGIT

12 dhjetor 2018 10:00 Ndërtesa komunale