Republika e Kosoves

Ranillug

Njoftim – Ftesë publike

2020/03/16 - 11:28

Informohen fshatarët se tubimet publike do të mbahen në fshatrat e komunës Ranillug në periudhën e ardhshme, në të cilën do të zgjidhen marrin anëtarët e këshillave lokale.

Të gjithë palët e interesuara janë të ftuara të marrin pjesë në takime publike dhe të japin pjesëmarrjen e tyre në formimin e këshillave të lartpërmendura.

Takimet publike do të mbahen sipas orarit të mëposhtëm:

1. Ranillug, më 10.03. 2020 në sallën e Shtëpisë së Kulturës në ora 12,

2. Pançellë / Tomancë, më 10.03.2020 në ambientet e Shkollës Fillore, Trajko Perić në ora 15:00

3. Kormijan I Epërm dhe Poshtëm, më 11.03.2020 në sallën e Shtëpisë së Kulturës në ora 12,

4. Drenovc, më 11.03.2020 në ambientet e Shkollës Fillore, Trajko Perić në ora 15:00

5. Ropotovë e Madhe më 12.03.2020 në Sallën e Shtëpisë së Kulturës në ora 12,

6. Rajanovc, më 12.03.2020 në ambientet e Shkollës Fillore, Trajko Perić në ora 15.

7. Ropotova e Vogël, më 13.03.2020 në ndërtesën e fshatit në ora 12,

8. Odevc, më 13.03.2020 në ambientet e Shkollës Fillore, Trajko Perić në ora 15,

9. Domorovc, më 16.03.2020 në Sallën e Shtëpisë së Kulturës në ora 12,

10. Bozhevc, më 16.03.2020 në ambientet e Shkollës Fillore, Trajko Perić në ora 15,

11. Dubovc, më 17.03.2020 në qendër të fshatit në ora 12,

12. Mahalla e kodrës, më 17 .03.2020 në qendrën e fshatit në ora 15.