Republika e Kosoves

Ranillug

Njoftim – Seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Komunitete

2020/02/12 - 11:13

Në bazë të nenit 28 pika 28.1, pika 28.2 të Statutit të Komunës Ranilug, seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Komunitete do të mbahet më 18.02.2020. (E martë) në ambientet e Komunës Ranilug, me fillim në ora 12:00.

Për seancën u propozua ky rend I ditës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të seancës së kaluar

2. Informimi i anëtarëve të komisionit për raportin financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2019.

3. Të ndryshme