Republika e Kosoves

Ranillug

Njoftim – seanca e gjashtë e rregullt e Komitetit për Komunitete

2018/12/20 - 1:47

Në bazë të nenit 28 pika 28.1 pika 28.2 të Statutit të Komunës së Ranillugut, seanca e gjashtë e rregullt e Komitetit për Komunitetin do të mbahet më 26.12.2018. (E mërkurë) në ambientet e komunës së Ranillugut, duke filluar nga ora 12:00.

Rendi I ditës i propozua për seancën:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar.

2. Raporti vjetor i Zyrës për Komunitete dhe Kthim për vitin 2018.

3. Të ndryshme.