Republika e Kosoves

Ranillug

Njoftim – seanca e parë e rregullt i Komitetit për Komunitete

2023/01/19 - 12:12

Në bazë të nenit 28 pika 28.1 pika 28.2 të Statutit të Komunës së Ranillugut, seanca e parë e rregullt e Komitetit për Komunitete në vitin 2023 do të mbahet më 26.01. 2023 (e enjte) në hapësirat e Komunës së Ranillugut. duke filluar nga ora 12:00.

Rendi i ditës së seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar

2. Informimi i anëtarëve të komisionit për raportin vjetor të Zyrës për Komunitete dhe Kthim për vitin 2022

3. Të ndryshme