Republika e Kosoves

Ranillug

Pajisjet e reja të ujit në shkolla dhe institucione

2023/01/12 - 11:46

Në kuadër të projektit “Uji do të thotë jetë”, i cili u zbatua në kuadër të memorandumit të nënshkruar ndërmjet MAVL-së dhe komunës së Ranillugut, të zbatuar nga M4Y, janë siguruar dispenzues uji.

Aparatet i kanë marrë sot të gjitha shkollat dhe postat e së njëjtës në territorin e komunës, si dhe të gjitha institucionet publike.

Mjetet për këtë grant janë siguruar nga Qeveria e Japonisë përmes fondit për zhvillim social të implementuar nga MAVL dhe komuna merr pjesë me pjesëmarrje prej 15%.