Republika e Kosoves

Ranillug

Të diplomuarit nënshkruan kontratë për mbajtje të praktikës

2020/06/23 - 3:34

Shtatë studentë të diplomuar nga komuna e Ranillugut nënshkruan marrëveshje për stazhin për një periudhë dymbëdhjetë muajsh sot.

Kryetari i komunës së Ranillugut, Vladica Aritonoviq, dhe përfaqësuesi i organizatës joqeveritare “Qendra për Paqe dhe Tolerancë”, Vladan Trifiq, dorëzuan kontrata për kryerjen e praktikës profesionale për shtatë studentë të diplomuar sot në ambientet e komunës së Ranillugut. Studentët do të kryejnë praktikë profesionale në disa njësi të vetëqeverisjes lokale ose institucione në nivelin qendror për një periudhë dymbëdhjetë muaj.

Angazhimi i shtatë studentëve nga territori i komunës së Ranilugut është rezultat i nënshkrimit të mëparshëm të një memorandumi midis komunës Ranillug dhe organizatës joqeveritare “Qendra për Paqe dhe Tolerancë”, si dhe bashkëpunim afatgjatë midis drejtuesve të organizatës dhe komunës së Ranillugut.

Qëllimi i projektit është të përmirësojë aftësitë e të diplomuarve, duke i bërë të mundur që ata të funksionojnë profesionalisht dhe me efikasitet si shërbyes publik në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe / ose institucionet e qeverisë qendrore.

Programi bazohet në praktikën profesionale (internship) dhe është krijuar për të përmbushur nevojat reale të institucioneve të qeverisjes lokale në Kosovë. Përmes mësimit ndërveprues, kandidatët do të mbledhin informacione për nevojat reale të administratës së qeverisjes lokale, dhe njëkohësisht kanë për detyrë t’u përgjigjen nevojave të popullatës.

Gjatë praktikës, maturantët do të marrin një kompensim prej 150 euro.

Siç theksoi Z. Trific, studentët do të fillojnë aktivitetet e tyre javën e ardhshme, por orët e mësimit dhe trajnimi profesional, për shkak të kufizimeve të caktuara për shkak të pandemisë KOVID 19, do të organizohen në internet tani për tani.

Gjatë prezantimit të kontratës, Kryetari i Komunës Ranilug, Z. Aritonoviq, ka uruar maturantët për testimin e suksesshëm, duke u uruar atyre përparim në trajnimet e ardhshme dhe marrjen e njohurive dhe aftësive në punën administrative.