Republika e Kosoves

Ranillug

U mbajt seanca e dhjetë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

2018/12/26 - 1:47

Seanca e dhjetë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa u mbajt sot në ambientet e komunës së Ranillugut.

Në seancën e dhjetë të rregullt morën pjesë të gjithë anëtarët e Komitetit, të udhëhequr nga kryesuesi Dejan Jovanoviç, përfaqësues të OSBE-së, si dhe drejtorë të drejtorive.

Rendi i ditës i seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluararshëm.

2. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës së Ranillugut për vitin 2018.

3. Raporti vjetor i Zyrës për Komunitete dhe Kthim për vitin 2018

4. Të ndryshme.

Rendi I ditës u miratua njëzëri në seancë, si dhe procesverbalet nga seanca e kaluar kurse anëtarëve ju prezantuan raportet e parashikuara në rendin e ditës.