Republika e Kosoves

Ranillug

U mbajt seanca e katërt e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

2020/06/26 - 1:31

Seanca e katërt e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa u mbajt sot në ambiente

të komunës së Ranillugut.

Në seancën e katërt të rregullt morën pjesë të gjithë anëtarët e Komitetit, të kryesuar nga kryesuesi

Dejan Jovanović, si dhe drejtorët e departamenteve.

Rendi I ditës i seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar.

2. Shqyrtimi dhe miratimi i kornizës buxhetore afatmesme të komunës Ranilug për vitin 2021.-

2023.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimeve për zbatimin e punimeve të korrjes në territorin e komunës

Ranillug për vitin 2020.

4. Të ndryshme.

Rendi I ditës, si dhe të gjitha pikat e rendit të ditës, u miratuan njëzërit.