Republika e Kosoves

Ranillug

Plani vjetor i punës së kuvendit të komunës së Ranillugut për vitin 2019.

2018/12/10 - 12:17

Forma e aplikacionit: Plani vjetor i punës së kuvendit të komunës së Ranillugut për vitin 2019.