Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi fillimin e procedurës për ndryshimin e rregullores mbi orarin e punës të objekteve hoteliere, tregtiare, zejtare dhe objekteve për organizimin e lojërave të fatit

2019/06/05 - 2:37

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi fillimin e procedurës për ndryshimin e rregullores mbi orarin e punës të objekteve hoteliere, tregtiare, zejtare dhe objekteve për organizimin e lojërave të fatit