Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi fillimin e procedurës të ndryshimit të rregullores mbi transparencën e komunës së Ranillugut

2019/05/06 - 9:52

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi fillimin e procedurës të ndryshimit të rregullores mbi transparencën e komunës së Ranillugut