Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi kornizën afatmesme të buxhetit (KAB) të komunës së Ranillugut për periudhën 2021-2023

2020/07/20 - 10:11

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi kornizën afatmesme të buxhetit (KAB) të komunës së Ranillugut për periudhën 2021-2023