Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi shfrytëzimin reprozentacioneve. të telefonis fikse dhe shpenzimet e përdorimit të operatorit mobile IPKO për periudhën nga 01.02.2019. deri më 31.01.2020.

2019/02/01 - 12:41

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi shfrytëzimin reprozentacioneve. të telefonis fikse dhe shpenzimet e përdorimit të operatorit mobile IPKO për periudhën nga 01.02.2019. deri më 31.01.2020.