Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi zbatimin e punëve të korrje shirjeve në territorin e komunës së Ranillugut për vitin 2019.

2019/06/05 - 2:17

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi zbatimin e punëve të korrje shirjeve në territorin e komunës së Ranillugut për vitin 2019.