Republika e Kosoves

Ranillug

Vendimi mbi zbatimin e punëve të korrjeveo në territorin e komunës së Ranillugut për vitin 2020

2020/07/20 - 9:45

Forma e aplikacionit: Vendimi mbi zbatimin e punëve të korrjeveo në territorin e komunës së Ranillugut për vitin 2020