Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtori Drejtorite

Emri dhe mbiemri - Uros Staletovic
Pozita- Drejtor Drejtorite
Data e lindjes - 
Vendi i lindjes - 
Profesioni - 
Nr. Tel: 
e-mail: uros.staletovivc@rks-gov.net