Republika e Kosoves

Shtërpcë

Marrëdhëniet me publikun​

Emri dhe mbiemri Dragana Kevkic

Poyicioni - Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun
Data e lindjes - 31.01.1992.
Vendi i lindjes - Prishtinë
Profesioni - Bachelor i Ekonomisë
Tel: +383 (0) 45 877 746 
e-mail:dragana.kevkic@rks-gov.net

 

 


Arsimi:

Ajo ka marrë  diplomën  të studimeve themelore akademike në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, drejtimi Financë, Banka dhe Sigurime. Ajo vazhdoi studimet e magjistraturës për Ekonomi të Biznesit në të njëjtin fakultet të Universitetit të Prishtinës.

Ka marrë pjesë në programe dhe trajnime – trajnime të Institutit Kombëtar Demokratik (IKD), “Akademia Politike e Grave dhe Shkollat ​​e Mediave të Reja – Women Political Academy i New Media School“.”.

Eksperience pune:

Eksperiencën e punës e ka nisur gjatë studimeve në degën e turizmit, në Hotel “Grand & Spa” në Kopaonik, në periudhën 2013-2014.

Në periudhën nga shtatori 2018 ka punuar në “Raiffeisen Bank of Kosovo”, si agjente e shitjeve direkte “Direct Sales Agent”, deri në janar 2020.

Në mars të vitit 2020 është emëruar në pozitën e këshilltares së ministrit – Shefe e Protokollit në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim, nga ministri Dalibor Jevtic, dhe atë pozitë e ka mbajtur deri në mars të vitit të ardhshëm.

Në kabinetin e kryetarit të komunës, në dhjetor të vitit 2021 është emëruar në detyrën e zyrtares për marrëdhënie me publikun – PR.