Republika e Kosoves

Shtërpcë

ANЁTARET E KUVENDIT

SRPSKA LISTA


1. Dr. Sasa Krsticic -KËSHILLAR
Br.Tel: +383 (0) 45 613 895
e-mail: sasa.krsticic@rks-gov.net
2. Dr. Srdjan Kostic -KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 678 623
e-mail:srdjan.s.kostic@rks-gov.net
3. Ana Milosavljevic - KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 576 354
e-mail:ana.milosalvjevic@rks-gov.net
4. Miroslav Stanojevic -KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 527 032
e-mail: miroslav.stanojevic@rks-gov.net
5. Vesna Samardzic -KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 878 906
e-mail:vesna.samardzic@rks-gov.net
6. Miroslav Djorđevic - KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 429 014
e-mail: miroslav.djordjevic@rks-gov.net
7. Ivana Mladenovic - KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 624 626
e-mail:ivana.mladenovic@rks-gov.net
8. Dragomir Stanisavljevic - KËSHILLAR
Br.Tel: +383 (0) 45 604 000
e-mail: dragomir.stanisavljevic@rks-gov.net
9.Sonja Kuzmanovic -KËSHILLAR
Br.Tel:+383 (0) 45 513 382
e-mail:sonja.kuzmanovic@rks-gov.net

BASHKE PER SHTERPCEN

1. Valmir Ahmeti - Zevendes Kryesues i Kuvendit
Br.Tel: +383 (0) 44 731 485
e-mail:valmir.ahmeti@rks-gov.net

2. Shukrije Dervishi - KËSHILLAR 
Br.Tel: +383 (0) 44 619 769
e-mail: shukrije.dervishi@rks-gov.net
 

LEVIZIJA VENVENDOSJE

1. Shpejtimi Arifi - KËSHILLAR
Br.Tel:044/492-257
e-mail: shpejtim.arifi@rks-gov.net
2. Albina Hazizi -KËSHILLAR 
Br.Tel: +383 (0) 45 257 471 
e-mail: albina.hazizi@rks-gov.net 


GI SLOBODA ŠTRPCE

1. Slavisa Vasiljevic -KËSHILLAR
Br.Tel: +383 (0) 49 560 861
e-mail: //