Republika e Kosoves

Shtërpcë

Komisioni për politikë dhe financa

Predrag Grbic - Srpska lista
Nr. Tel:+38349/523-600
e-mail: predrag.grbic@rks-gov.net
Ivana Mladenovic - Srpska lista
Nr.Tel: 045624626
e-mail: //
Ilija Rusimovic - Srpska lista
Nr.Tel: 045557323
e-mail: //
Shukrije Dervishi - IQ Bashkë për Shtërpcë
Nr.Tel: 044619769
e-mail: //
Shpejtim Dervishi - Levizja Vetvendosje
Nr.Tel: 044492257
e-mail: //