Republika e Kosoves

Shtërpcë

MIRËMBAJTJA RRJETIT TË KANALIZIMIT NË KOMUNËN E SHTËRPCËS

2019/04/24 - 10:39

Forma e aplikacionit: MIRËMBAJTJA RRJETIT TË KANALIZIMIT NË KOMUNËN E SHTËRPCËS