Republika e Kosoves

Shtërpcë

FTESË

2019/03/07 - 9:50

DISKUTIM PUBLIK

Plani Zhvillimor Komunal 2018-2026+
Shtërpcë

Ftohen të gjithë qytetarët e komunës së Shtërpcës , që të marrin pjesë në Diskutimin  Publik-Takim me Qytetarë, ku do të bëhet njoftimi në lidhje me Planin Zhvillimor Komunal 2018-2026+ ,faza e parë në temën  “Profili i Komunës” .

Data e takimit : 14. Mars 2019
Vendi i takimit: Salla e Kuvendit te Komunës me fillim nga ora 14:00

Pjesëmarrja në debat është e mirëpritur dhe do t’i kontribuojë rritjes së cilësisë të këtij plani.

Ju mirëpresim
Kryetari i Komunës: Bratislav Nikolic

PDF FTESË