Republika e Kosoves

Shtërpcë

NJOFTIM – Akcional per transparenc dhe pjesemarrje te qytetareve ne procesin e planifikimit dhe aprovimit te buxhetit komunal per vitin 2020-2022

2019/05/29 - 10:19

Te nderuar qytetar te komunes se Shterpces, zyra per informim publik ju njofton se drejtoria per buxhet dhe financa ne bashkepunim me kuvendin komunal Shterpce dhe zyren per informim publik kane hartuar planin akcional per transparenc dhe pjesemarrje te qytetareve ne procesin e planifikimit dhe aprovimit te buxhetit komunal per vitin 2020-2022. plani akcional per transparence dhe pjesemarrje te qytetareve ne procesin e planifikimit dhe aprovimit te buxhetit eshte hartuar, para se gjithash me qellim te rritjes se pjesemarrjes se qytetareve ne konsultimet publike ne hartimin e buxhetit. Gjithashtu ju njoftojm se plani akcional mund te shkarkohet ne ueb faqen e komunes se Shterpces, dhe i njejti nga e enjtza 30,05,2019 mund te gjendet ne vendet qarkulluese ne territorin e komunes se Shterpces. Ne vayhdim mund te shihni kohen dhe vendin e mbajtjes se konsultimeve publike.

 

12.06.2019 salla e KK Shterpce , ora 11 – konsultimi i pare me perfaqesuesit e fshatrave, OJQ dhe keshillat rinore mbi prioritetet per investimet kapitale 2020-2022 te cilat duhet te perfshihen ne korniyen afatmesme buxhetore 2020-2022.

02.07.2019 sh.f. ,Ramiz Cokli, ora 10 –  konsultimi i dyte me banore te Izhancit dhe Brodit.

03.07.2019 – Shtepia e kultures, ora 10 – konsultimi i trete me banoret e Drekocit, Firajes, Viqes, Bitise se Eperme dhe te Poshtme, Sushiqit dhe Kashtanjeves.

04.07.2019 – salla e KK Shterpces ora 10 – konsultimi i katert me banoret e Gotovushes, Berevcit dhe Brezovices.

05.07.2019. Shtepia e kultures Jazhince, ora 10 – konsultimi i peste me banoret e Sevces, Jazhinces dhe Verbeshtices.

WORD – Akcional per transparenc dhe pjesemarrje te qytetareve ne procesin e planifikimit dhe aprovimit te buxhetit komunal per vitin 2020-2022