Republika e Kosoves

Shtërpcë

TË MËSOJMË TË DREJTAT TONA SOT, PËR ME U KUPTUAR MË MIRË NESËR!

2019/04/04 - 4:00

Me qëllim që qytetarëve të Kosovës ti sigurohen informata themelore të qarta dhe koncize rreth të drejtave  gjuhësore dhe mekanizmat, siç parashihet me Ligjin për përdorimin e gjuhëve, OJQ  AKTIV në bashkëpunim me Zyrën e Komisionarit  për gjuhët ka botuar  një broshurë informative për të drejtat e përdorimit të gjuhës në  Kosovë. Kjo broshurë është pjesë e fushatës së informimit publik për të drejtat e tyre për përdorimin  e  gjuhës në kuadër të projektit Krijimi i një Kosove dygjuhësore që është mbështetur nga Ambasada  e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë. Përmbajtja e këtij publikimi  është përgjegjësi e OJQ-ve  AKTIV dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron qëndrimin e Ambasadës së  Mbretërisë së  Norvegjisë.

Ju mund ta shkarkoni versionin e broshurës në linkin i cili gjendet  poshtë këtij teksti.

https://www111.zippyshare.com/v/p7oD3jft/file.html