Republika e Kosoves

Shtërpcë

THIRRJE PËR TAKIM – Shkolla fillore “SARSKI ODRED” Sevce

2018/10/23 - 3:24

THIRRJE PËR TAKIM

25 tetor 2018 (e enjte)

Shkolla fillore “SARSKI ODRED” Sevce

17:00 – 19:00

Të nderuri,

Instituti Demokratik i Kosovës (IDK), nga Prishtinë, me mbështetjen e Komunës së Shtërpcës me  kënaqësi  ju ftojnë për të marrë pjesë në takimin tematik e bletarëve në komunën e Shtërpcës, e cila do të mbahet në shkollën fillore “Sarski Odred” në Sevcë më datën  25 tetor 2018 (e enjte) nga ora 17:00.

Thirren  të gjithë bletarë dhe përfaqësues të shoqatës së bletarëve në komunën e Shtërpcës, si dhe të gjithë qytetarët të interesuar të cilët dëshirojnë të marrin me bletari që të marrë pjesë në takim. Qëllimi i takimit është biseda  bletarëve  me përfaqësueset e IDK dhe përfaqësuesit e qeverisjes lokale në Shtërpcë. Qëllimi i takimit dhe bisedimit është që të përcaktohen problemet dhe sfidat kryesore, si dhe krijimi potencial  të zgjidhjes  të problemeve dhe inicimin i strategjisë  për zhvillimin e bletarisë në Zhupen e Sirinjës.

Qytetarët të pranishëm do të kenë  mundësi që përfaqësueseve e IDK-së dhe përfaqësuesve e qeverisjes lokale të shprehin idetë e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të bletarisë, por edhe të informojnë  në lidhje me problemet dhe sfidat e tyre