Republika e Kosoves

Shtërpcë

VERSIONI ELEKTRONIK I BROSHURAVE PËR KATËR SKENARI PËR REGJISTRIMIN E PRONËS

2019/04/10 - 3:24

SI TA REGJISTROJ PRONEN E DHURUAR

SI TA REGJISTROJ PRONËN E TRASHËGUAR

SI TA REGJISTROJ PRONËN TË CILËN PORSA E KAM BLERË

SI TA REGJISTROJ TË DREJTËN PRONËSORE QË RRJEDH NGA VENDIMI I GJYKATËS