Republika e Kosoves

Shtërpcë

Qendra për Punë Sociale

Jovica Markovic - Drejtor
Nr. Tel: +38345/526-561
e-mail: jovica.markovic@rks-gov.net
Haqif Xhemaj – Udhëheqës i SAS-it
Nr. Tel: +38344/130-463
e-mail: haqif.xhemaj@rks-gov.net
Sasa Zvkovic – Udhëheqës i SAS-it
Nr. Tel: 045/517-485
e-mail: sasa.zivkovic@rks-gov.net
Violeta Borzanovic – Nëpunës e Asistencë Sociale
Nr. Tel: +38349/260-929
e-mail: violeta.borzanovic@rks-gov.net
Zivka Dimic – Nëpunës e Asistencë Sociale
Nr. Tel: +38344/476-886
e-mail: zivka.dimic@rks-gov.net
Jelena Jovanovic – Nëpunës e Asistencë Sociale
Nr. Tel: +38345/498-936
e-mail: jelena.jovanovic@rks-gov.net
Marina Vuksanovic
Nr. Tel: +38345/517-475
e-mail: marina.vuksanovic@rks-gov.net
Ekrem Hiseni – Nëpunës e Asistencë Sociale
Nr. Tel:
e-mail: hysni.bajrami@rks-gov.net