Republika Kosovo

Štrpce

Matična sužba

Halim Ramadani - Šef matične službe
Br. Tel: +38344/378-794
e-mail: halim.ramadani@rks-gov.net
Nataša Sibinović - Matičar
Br. Tel: +38345/604-445
e-mail: natasa.sibinovic@rks-gov.net
Ljubiša Stojković - Matičar
Br. Tel: - +38344/197-539
e-mail: ljubisa.stojkovic@rks-gov.net
Vehbi Sahiti - Matičar
Br.Tel: +38344/482-188
e-mail: vehbi.sahiti@rks-gov.net