Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Андреја Милосављевић – Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 45 446 474
e-маил: andreja.milosavljevic@rks-gov.net
Радица Милосављевић – Службеник за равноправност полова 
Број телефона: +383 (0) 45 498 912
e-маил: radica.milosvljevic@rks-gov.net
Решадија Иљази – KКоординатор Центра за услуге грађана 
Број телефона: +383 (0) 45 498 911
e-маил: reshadije.ilazi@rks-gov.net
Стаја Марковић – Секретар Скупштине
Број телефона: +383 (0) 45 511 715
e-маил: staja.markovic@rks-gov.net
Лазар Арсић - ИТ менаџер
Број телефона: +383 (0) 49 921 559
e-маил: lazar.arsic@rks-gov.net 
Данијела Живанић – Референт архиве
Број телефона: +383 (0) 45 498 915
e-маил: danijela.zivanic@rks-gov.net
Наташа Кецић – Матичар 
Број телефона: +383 (0) 45 498 916
e-маил: natasa.kecic@rks-gov.net
Љубиша Стојковић – Матичар 
Број телефона: +383 (0) 45 498 916
e-маил: ljubisa.stojkovic@rks-gov.net
Хаљим Рамадани – Шеф матичне службе
Број телефона: +383 (0) 44 378 794
e-маил: halim.ramadani@rks-gov.net
Вехби Сахити – Матичар
Број телефона: +383 (0) 44 482 188
e-маил: vehbi.sahiti@rks-gov.net
Фирдезе Битићи – Преводилац
Број телефона: +383 (0) 44 463 534
e-маил: firdezbztzqi@hotmail.com
Севдија Краснићи – Преводилац 
Број телефона:
e-маил: sevdija.krasniqi@rks-gov.net
Маја Петковић – Бифе радница
Број телефона:
e-маил:
Драган Добросављевић – Одржаваоц објекта 
Број телефона: 
e-маил:
Дејан Јовановић – Помоћни радник 
Број телефона:
e-маил: 
Џемшир Исмајиљи – Возач
Број телефона: +383 (0) 45 498 960
e-маил:
Емран Авдиу - Чистач 
Број телефона: +383 (0) 49 921 521
e-mail: 
Светлана Станковић – Чистачица
Број телефона: +383 (0) 45 498 960
e-маил:
Јовица Шаркочевић – Портир
Број телефона: +383 (0) 45 498 919
e-маил:
Новица Крстић – Портир 
Број телефона: +383 (0) 45 498 920
e-маил:
Станојко Стоојановић – Портир
Број телефона: +383 (0) 45 498 921
e-маил:
Бобан Јјовановић – Портир 
Број телефона:
e-маил:
Цветан Доганџић - Портир
Број телефона: +383 (0) 44 498 923
e-маил: