Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Јасмина Јовановић - Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 49 921 573
e-маил: jasmina.jovanovic@rks-gov.net
Славиша Давидовић - Менаџер рачуноводства
Број телефона: +383 (0) 49 921 579
e-маил: slavisa.davidovic@rks-gov.net 
Дејан Рачићевић -  Менаџер трезора
Број телефона: +383 49 921 576
e-маил: dejan.racicevic@rks-gov.net
Жарко Симић - Службеник за општинеске таксе за бизнис
Број телефона: +383 (0) 49 921 577
e-маил: zarko.simic@rks-gov.net
Дејан Добросављевић - Менаџер пореза на имовину
Број телефона: +383 (0) 49 921 581
e-маил: dejan.dobrosavljevic@rks-gov.net
Рамадан Хаљими - Оператор базе података
Број телефона: +383 (0) 49 921 580
e-маил: ramadan.m.halimi@rks-gov.net
Бојан Шаркочевић - Колектор података
Број телефона: +383 (0) 49 921 578
e-маил: bojan.sarkocevic@rks-gov.net
Јенуз Муртези - Колектор података
Број телефона: +383 (0) 49 921 583
e-маил: jenuz.murtezi@rks-gov.net
Љуљзиме Ајети - Службеник за имовину
Број телефона: +383 (0) 49 921 582
e-маил: lulzime.ajeti@rks-gov.net
Садик Арифи - Службеник прихода
Број телефона: +383 (0) 49 921 574
e-маил: sadik.arifi@rks-gov.net
Јетон Рахмани - Службеник за буџет
Број телефона:
e-маил: jeron.rrahmani@rks-gov.net