Republika Kosovo

Štrpce

Директор одељења

Име и презиме: Синиша Будурић
Позиција: Директор одељења
Датум рођења: 12.12.1970. 
Место рођења: Скопље
Занимање - Дипломирани економиста
Број телефона: +383 (0) 49 523 500
e-маил: sinisa.buduric@rks-gov.net