Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Сафет Хасани - Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 44 121 016
e-маил: afet.hasani@rks-gov.net
Станислав Давидовић - Службеник одељења за јавне услуге
Број телефона: +383 (0) 45 364 524
e-маил: stanislav.davidovic@rks-gov.net