Republika Kosovo

Štrpce

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Име и презиме - Таса Радић 
Позиција - Службеник
Датум рођења - 29.03.1977. 
Место рођења - Готовуша
Занимање -
Број телефона: +383 (0) 44 704 117
e-маил: tasa.radic@rks-gov.net