Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Ирена Миленковић -  Кадровски руководилац
Број телефона: +383 (0) 45 857 215
e-маил: irena.milenkovic@rks-gov.net 
Горан Николчевић - Директор интерне ревизије
Број телефона: +383 (0) 49 921 568
e-маил: goran.nikolcevic@rks-gov.net 
Крунислав Здравковић - Менаџер Канцеларије за јавну набавку
Број телефона: +383 (0) 49 921 570
e-маил: krunislav.zdravkovic@rks-gov.net
Бљерим Љимани - Службеник Канцеларије за набавке
Број телефона: +383 (0) 49 921 139
e-маил: blerim.limani@rks-gov.net
Тихомир Дурлевић - Службеник за повратак
Број телефона: +383 (0) 45 498 906
e-маил: tihomir.durlevic@rks-gov.net 
Ахмет Алиу - Сужбеник Канцеларије локалне заједнице
Број телефона: +383 (0) 49 921 569
e-маил: ahmer.sh.aliu@rks-go.net 
Драгана Божиловић - Техничка секретарица
Број телефона: +383 (0) 49 921 565
e-маил: dragana.bozilovic@rks-gov.net
Ремзије Фејза - Техничка секретарица
Број телефона: +383 (0) 49 921 566
e-маил: remzije.fejza@rks-gov.net