Republika Kosovo

Štrpce

Директор одељења

Име и презиме: Јулија Лазаревић
Позиција: Директор одељења
Датум рођења: - 20.04.1980. 
Место рођења - Гњилане
Занимање - Дипломирани васпитач 
Број телефона: +383 (0) 49 525 100
e- маил: julija.lazarevic@rks-gov.net