Republika Kosovo

Štrpce

СЛУЖБЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА

Бљерим Фејза - Шеф одељења
Број телефона: +383 (0) 49 921 560
e-маил: blerim.fejza@rks-gov.net
Бојана Добросављевић - Референт за издавање поседовних листова
Број телефона: +383 (0) 49 921 563
e-маил: bojana.dobrosavljevic@rks-gov.net
Арсеније Милосављевић -  Службеник за имовинско правне односе
Број телефона: +383 (0) 49 921 561
e-маил: arsenije.milosavljevic@rks-gov.net
Александар Богдановић - Геометар
Број телефона: +383 (0) 49 921 562
e-маил: aleksandar.bogdanovic@rks-gov.net